Informationsbrev 2020-07-24

Fiberanslutning i Hallaröd med omnejd!Imponerande 89 intresseanmälningar har kommit in.Informationsbrev nr 4 
Informationsbrev efter möte med tilltänkt leverantör och projektering av en tänkbar installation.
Trevlig fortsättning på sommaren. 
SEMESTERPERIOD.
Tilltänkt leverantör har gått in i en semesterperiod och fram till mitten på augusti kommer inga större ändringar eller beslut att tagas. 

Nyheter efter senaste informationsbrevet
Ett jättestort projekteringsjobb är gjort där man gått igenom området väg för väg för att kunna se var en tänkbar installation kan göras. Leverantören tillsammans med några ut gruppen (mestadels Tony och Kjell) har gjort ett jättejobb för att hitta bästa tänkbara installationsvägar, vilket i slutändan påverkar priset per installation. 
Om ni har sett en bil köra runt med en kamera på motorhuven så är det denna grupp som varit ute och kontrollerat vägar. Man har hitintills lagt två hela dagar i området samt en massa timmar i efterarbete för att kunna ta fram ett så bra beslutsunderlag som det bara går. 
Tilltänkt leverantör kommer utifrån denna projektering ta ett beslut om var vi hamnar pengamässigt och om det de kan ta sig an installationen.

Vi väntar med spänning på detta beslut i senare delen av augusti. Detta är goda nyheter ett bra steg på vägen för att få till en fiberinstallation.
Fortfarande återstår dock en hel del arbete. 

Vi behöver information från de boende i området.
Sedan förra informationsbrevet så har vi fått in 89 intresseanmälan där några även har flera fastigheter. Det är ett imponerande gensvar men vi vill gärna ha fler. Vi beräknar ca 95 fastigheter utifrån denna enkät.
Antalet som anmäler styrker vårt jobb mot en tilltänkt leverantör och ju fler vi blir, mer styrker det vårt arbete att jobba vidare. Vi är medvetna om att den distributionslista som vi har inte är heltäckande.
Så pratar du med din granne och han inte har fått information så be honom göra en intresseanmälan så att vi får en uppdaterad lista.
All information finns samlad på http://hallarod.eu/fiber-i-hallarod/
Även du som känner att detta är intressant men inte har anmält dig så ber vi dig göra en intresseanmälan. 

Intresseanmälan är inte bindande på något sätt men ger oss en fingervisning av hur stort intresset är. 
Vi ber er därför att fylla i vårt frågeformulär.
Gå till följande webbadress:     http://munkarp108.dyndns.org
Välj intresseanmälan och ett formulär med frågor kommer upp. Vänligen fyll i de frågor som finns. Glöm ej att trycka ”Skicka” när ni är färdig.
Intresseanmälan finns även för utskrift:
http://munkarp108.dyndns.org/fiber/dokument/intresseanmalan.pdf 
Ni kan skicka in till Lars Gren som ansvarar för sammanställningen. 
Den kan lämnas med email, post eller direkt i Lars Gren’s brevlåda. 
Lars Gren
Munkarp  108
243 91 Höör
lars.gren@resultatservice.se 

Vi är tacksamma om vi kan få ert svar på intresseanmälan snarast. 

Fibergrupp för HallarödsområdetKontaktinformation: 
NamnE-mail 
Ingemar Erlandsson ingemar.erlandsson@sveba.com 
Lars Gren lars.gren@resultatservice.se 
Åsa Kryger Cardinali akcardinali@gmail.com 
Tony Svensson tony@hultarp.se 
Kjell Gabrielsson kjell.gabrielsson@gmail.com 
Jonathan Ossenkamp jonathan_ossenkamp@yahoo.se          

Till vem skickas denna information.
E-postadresser insamlade sedan förra omgången,
Hemsidan hallarod.eu
Om du vill bli uppsatt på sändlistan var vänlig kontakta Tony Svensson.  

Informationsbrev 2020-06-27

Fiberanslutning i Hallaröd med omnejd! 
INNEHÅLLER EN NY INTRESSEANMÄLAN FÖR FIBER! 

Informations brev nr 3 
Informationsbrev efter möte med tilltänkt leverantör. 

NYHETER EFTER MÖTET DEN 25 JUNI MED NY FIBER LEVERANTÖR 
Tilltänkt leverantör har bekräftat att de kommer att göra en installationsplanering för att kontrollera vilka kostnader som finns för en eventuell installation. 
Grovplanering kommer att göras inom två veckor. 

Detta är goda nyheter ett bra steg på vägen för att få till en fiberinstallation.
Det återstår dock en hel del arbete. 

Den nya leverantören och fibergruppen kommer nu gemensamt ta fram installationsplaneringen där vi ger vår syn på hur man bäst kan genomföra installationen i vårt område. Den skall som sagt vara klar inom två veckor 

Vi behöver därför ny information från de boende i området. 
Vi känner att vi måste få kontroll på hur stort intresset är för en fiberlösning innan vi tillsammans med den nya leverantören går för långt i vårt arbete.
Vi vet att det finns alternativ för en del boende medan många har väldigt dålig förbindelse.
Vi ber er därför att fylla i vårt frågeformulär.
Gå till följande webbadress:     
http://munkarp108.dyndns.org
Välj intresseanmälan och ett formulär med frågor kommer upp. Vänligen fyll i de frågor som finns. Glöm ej att trycka ”Skicka” när ni är färdig. 

Intresseanmälan finns även för utskrift
http://munkarp108.dyndns.org/fiber/dokument/intresseanmalan.pdf 

Ni kan skicka in till Lars Gren som ansvarar för sammanställningen. Den kan lämnas med email, post eller direkt i Lars Gren’s brevlåda. Lars Gren
Munkarp  108
243 91 Höör 
lars.gren@resultatservice.se 

Vi är tacksamma om vi kan få ert svar på intresseanmälan senast den 5 Juli 2020. 

Vad är målsättningen · 
Krav/Målsättning 1 
ALLA de som vill ha installation skall kunna få det.
Krav/Målsättning 2
Installationsavgiften får inte skilja sig nämnvärt mot föregående leverantörs avgift

Vad nytt är på gång 
Möte med kommunen vecka 27 för att driva på intresset att alla skall ha rätt till en bra internet-förbindelse.
Möte med tilltänkt leverantör för planering av ledningsdragning i vecka 27
Uppföljning av ledningsplanering vecka 28   

Fibergrupp för Hallarödsområdet Kontaktinformation: Namn E-mail 
Ingemar Erlandsson ingemar.erlandsson@sveba.com 
Lars Gren lars.gren@resultatservice.se 
Åsa Kryger Cardinali akcardinali@gmail.com 
Tony Svensson tony@hultarp.se 
KjellGabrielsson kjell.gabrielsson@gmail.com
Jonathan Ossenkamp jonathan_ossenkamp@yahoo.se          

Till vem skickas denna information.
E-postadresser insamlade sedan förra omgången, 
Facebookgruppen ”Fiber i Höörs ytterområde”
Hemsidan hallarod.eu
Om du vill bli uppsatt på sändlistan var vänlig kontakta Tony Svensson.

Informationsbrev nr. 2 2020-06-22

 Fiberanslutning i Hallaröd med omnejd! 
Så här strax efter midsommar vill vi informera om vad som är på gång så att ni vet att det fortsatt händer saker bakom kulisserna. 
Vad har vi kommit fram till. 
Vi jobbar med lösningen som innebär att vi vill ha fiber indraget i våra fastigheter. Detta beror på att vi är övertygade om att detta är en den bästa och mest hållbara lösning på lång sikt. 
Vi jobbar som tidigare meddelats med en ny leverantör som erbjuder fiberlösningar och som har fått våra förutsättningar och de nedan angivna målsättningar/krav vi givit till dem: ·    
Krav/Målsättning 1 ALLA de som vill ha installation skall kunna få det. ·
Krav/Målsättning 2 Installationsavgiften inte får skilja sig nämnvärt mot föregående leverantörs avgift. 

Vad är på gång 
Möte med tilltänkt leverantör skall hålla i denna vecka
Möte med kommunen i vecka 27 för att driva på intresset att alla skall ha rätt till en bra internet-förbindelse.
Nytt informationsbrev skall komma ut i slutet av vecka 27 
Vi hoppas då kunna vara mer konkreta vad avser ”vårt” förslag. 

Telias nya erbjudande 
En del av oss (långt ifrån alla) har nu erhållit ett nytt erbjudande från Telia som en ”ersättning” för de uppsagda fiberavtalen. Det innebär en s.k. FWA lösning (mobilt bredband).
Vi inom fibergruppen anser att detta enbart skall ses som en sista utväg och att fiber är den rätta lösningen för oss. 
Om du vill läsa om andra som också har problem med Telia så är bifogad länk till Dagens Vimmerby läsvärd. 
https://www.dagensvimmerby.se/debatt/e/44904/debatt-telia-gor-om-och-gor-ratt/ 
Fiber eller FWA. 
Vår åsikt i denna fråga är att det är fast installation med fiber som är att föredra av så många olika skäl. 
Vi återkommer senare med våra synpunkter kring detta. 
Vi ber Er därför att visa tålamod och avvakta med Er ev. beställning av FWA till Telia. 

 Detta så att vi får möjligheten att arbeta fram en lösning med en fast fiberanslutning för Er att ta ställning till. Båda alternativen kommer att kräva ett visst antal installationer för att kunna genomföras. 

FWA kommer att kräva installationer i Telias infrastruktur för att skapa täckning i området vilket då troligen också kräver ledningsdragning och eventuella master. Detta kommer då också kräva att det blir tillräckligt många för att denna infrastruktur kan byggas.
Här finns idag ingen tidsplan för detta. 
På samma sätt kommer en fiberinstallation att kräva ett visst antal installationer.   
Det är ju denna kritiska massa som behövs för att göra detta projekt möjligt. Vi vill självklart då att så många som möjligt ansluter sig till den bästa lösningen om den finns tillgänglig. 
Det vet vi inom kort.

2020-06-06 Informationsbrev

Informationsbrev 2020-06-05 

Har du också fått information från Zituis/Telia där de säger upp avtalet om anslutning via fiber?

Fiberanslutning i Hallaröd via Zitius/Telia. 

Det är en fråga som varit varm men mest kall under några år och där vi nu fått ett slutligt meddelande om att Zitius/Telia som leverantören dragit sig tillbaka och lämnar Hallarödsområdet i sticket.
Samma sak gäller flera andra områden inom Höörs kommun. 

Detta trots avtal samt massor med svikna löften. 

Man kan inte säga annat att man är grymt besviken och arg på Zitius/Telias hantering av detta projekt. Vi kommer säkert att återkomma till detta framöver. 

Ny fibergrupp för Hallarödsområdet 

När det stod klart att Zitius/Telia inte längre kunde lova oss att fullfölja sina avtal beslöt delar av den tidigare fibergruppen samt några nya att återuppta arbetet med att finna alternativa lösningar. 

Deltagarna i fibergruppen finner Ni nedan under kontaktinformation. 

Arbetet startade i November 2019. 

Vår uppfattning är att en öppen fiberanslutning är bästa lösningen på lång sikt. Den störs inte av yttre funktioner såsom väder vind, sommar, vinter mm, mm. Andra lösningar ses som alternativa lösningar om inte detta går att uppnå. 

Målsättningar. 
·         Vi jobbar för att få till en installation i HELA Hallarödsområdet. 
·         Vi jobbar i dagsläget med utgångspunkt öster om Rönne Å och upp till norr om Hallaröd.
          Detta för att ha ett så sammanhållet område som möjligt men också för att uppnå ett attraktivt antal              anslutningar. 
·         Vi jobbar främst med en fiberlösning då vi anser att det är den bästa lösningen på lång sikt samtidigt              som den är vädersäker. (se ovan) 

Vad har vi kommit fram till. 

Vi har nu kommit så långt att vi kan informera Er om de möjligheter som kan bli verklighet.
Vi jobbar med en ny leverantör som har fått våra förutsättningar och de nedan angivna målsättningar/krav vi givit till dem:      

Krav/Målsättning 1  - ALLA de som vill ha installation skall kunna få det.
Krav/Målsättning 2 - Installationsavgiften inte får skilja sig nämnvärt mot föregående leverantörs avgift. 

Vi känner en positiv respons från den nya leverantören, men vi har fortfarande en lång väg att gå. Målet är att kunna börja installation i sista kvartalet 2020. 

Information. 

Under denna långa tid som gått sedan vi startade har vi inte kunnat delge Er någon information då allt har varit osäkert vad avser Telias agerande. Detta var trots allt den snabbaste lösningen om de uppfyllt sina avtal. 
Nu är det dags att börja informera Er alla med det positiva att vi åter kommit lite närmare en installation av fiberanslutning till era bostäder. 
Vi har också kontaktat kommunledningen, efter uppsägningen från Zitius/Telia kommit till vår kännedom, för att få till ett möte asap angående deras möjligheter att stötta oss i framtida projekt. Hans Magnusson som är IT ansvarig har vi regelbunden kontakt med för att samarbetet med kommunen blir så bra som möjlig. 
Detta är första informationsbrevet som vi förmedla till Er via epost och via Facebook gruppen ”Fiber i Höörs ytterområde”, samt via hemsidan hallarod.eu Vi kommer att regelbundet återkomma med information när något händer. Vi ser också fram emot inspel från Er som kan bidra till framgång i projektet.

Kontaktinformation:NamnE-mail 
Ingemar Erlandsson ingemar.erlandsson@sveba.com 
Lars Gren lars.gren@resultatservice.se 
Åsa Kryger Cardinali akcardinali@gmail.com 
Tony Svensson tony@hultarp.se Kjell Gabrielsson 
kjell.gabrielsson@gmail.com 
Jonathan Ossenkamp jonathan_ossenkamp@yahoo.se