Anmäl dig här

Tyvärr måste vi börja om från början och samla in information om vem som är intresserad av en installation av fiber till er fastighet.
Det vi behöver veta i första läget är ditt namn och vilket fastighet Ni bor på samt epostadress och telefon.
Samtidigt ger ni oss rätta att samla in denna information.
Vi kommer enbart använda den för eget bruk.

Intresseanmälan

Genom att fylla i denna blankett ger ni oss rätta att samla in och hantera information om er.
Blanketten är ett Google formulär. Glöm ej att trycka "Skicka"  när du är färdig. Formuläret ägs av Resultatservice Sverige AB som finns på adress Munkarp 108 och är delaktig i arbetet.

Intresseanmälan